Tribal Logo आदि 'प्रमाण' प्रणाली

eTribe Validity

Mahaonline Limited

Registration Form ( नोंदणी नमुनापत्र )

Note (सूचना):-

 • * Indicates mandatory fields ( ही खूण माहिती अनिवार्य असल्याचे दर्शविते. )
 • Username must be alphanumeric, atleast 8 characters long and must contain atleast 1 special charater of this(@)
  ( वापरकर्त्याचे नाव अल्फान्यूमेरिक असणे आवश्यक आहे, कमीतकमी 8 वर्ण लांबीचे असणे आवश्यक आहे आणि यात किमान एक वर्ण विशेष वर्ण असणे आवश्यक आहे )(@)
 • Password must be atleast 8 characters long and must contain atleast one capital alphabet, one small alphabet, one number & one special character.
  ( पासवर्ड किमान 8 वर्ण लांबीचा असणे आवश्यक आहे आणि त्यात किमान एक कॅपिटल वर्ण, एक लहान वर्ण, एक संख्या आणि एक विशेष वर्ण असणे आवश्यक आहे. )
 • Female applicant’s name should be as per paternal side ( स्त्री अर्जदारांचे नांव वडिलांकडील असणे आवश्यक आहे. )

Warning !!! ( विशेष सूचना )

Applicant name should be same as per Scheduled Tribe certificate
( अर्जदाराने अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्रावर जसे आहे तसे नाव टाईप करावयाचे आहे. )

Applicant must save their user ID and password for further use, & Enter Mobile no and email ID of the applicant only
( अर्जदाराने आपला यूजर आयडी आणि पासवर्ड पुढील वापरासाठी सेव्ह करावा, मोबाईल नंबर एंटर करा आणि अर्जदाराचा ईमेल आयडी नमूद करावा )

Citizen Registration
( उद्देश )  *
( पहिले नाव )  *
( मधले नाव )  *
( आडनाव )  *
( प्रथम नाव (मराठीत) )  *
( मध्य नाव (मराठी) )  *
( आडनाव (मराठीत) )  *
( लिंग )  *
( जन्म तारीख )
( UID (आधार क्रमांक) )
( मोबाइल क्रमांक )  *
( मोबाइल क्रमांक )
( ई - मेल आयडी )  *
( आईचे पहिले नाव )  *
(आईचे प्रथम नाव (मराठी) )
( जाती प्रमाणपत्र क्रमांक )  *
( वापरकर्ता नाव )  *
( पासवर्ड )  *
( पासवर्डची पुष्टी करा )  *
Captcha Try another Enter the text below as you see in the captcha


Declaration (घोषणापत्र):-

 • आदि प्रमाण प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन करते वेळी मी पुढील बाबींशी सहमत आहे.

 • १. मी माझा मोबाईल नंबर, मेलआइडी आदि प्रमाण प्रणालीमध्ये नोंदविलेला आहे. त्यावर मला वेळोवेळी सद्यस्थिती कळेल, याची मला जाणीव आहे.

 • २. मला हे माहित आहे की, ऑनलाईन फॉर्म भरल्यानंतर समितीकडून ऑनलाईन तपासणी होईल. व त्यानंतर समितीकडून SMS आले नंतर प्रत्यक्ष पडताळणी करीता मला मुळ कागदपत्रासह समिती कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहावे लागेल.

 • ३. मला माझ्या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घ्यावयाची असल्यास मी etribevalidity.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळावर जावुन माझा लॉगीन आइडी व पासवर्ड टाकून व सदर संकेतस्थळावरील Verify Certificate वर जावुन सद्यस्थिती जाणुन घेईन.

 •  I Agree.